Invest Melaka Berhad

BORANG PERMOHONAN SYARIKAT PERKILANGAN

Borang Permohonan Syarikat Perkilangan Di Negeri Melaka Untuk Beroperasi 24 Jam Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Berdasarkan Kebenaran Yang Telah Diperoleh Daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI)

BORANG PERMOHONAN SYARIKAT PERKILANGAN
Produk
Maximum upload size: 2MB
Aktiviti Essential Service Yang Terlibat *
Sila sertakan surat kebenaran yang telah diperoleh daripada MITI
Maximum upload size: 67.11MB